3ο Συνέδριο Αλλεργιολογικών Τμημάτων Στρατιωτικών Νοσοκομείων

3ο Συνέδριο Αλλεργιολογικών Τμημάτων Στρατιωτικών Νοσοκομείων

Ημερομηνίες / Date
14/12/2018 - 16/12/2018

Τοποθεσία / Location
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Αθήνα,


«Αλλεργιολογία και άλλες Ειδικότητες»

3ο Συνέδριο Αλλεργιολογικών Τμημάτων Στρατιωτικών Νοσοκομείων
Loading Map....