Μελλοντικές Εκδηλώσεις

Μαρτίου 2019

Φεβρουαρίου 2019

Το Αλλεργικό "Παιδί" και οι εξελίξεις

07/02/2019 - 10/02/2019 –   Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Athens

Δεκεμβρίου 2018

3ο Συνέδριο Αλλεργιολογικών Τμημάτων Στρατιωτικών Νοσοκομείων

14/12/2018 - 16/12/2018 –   Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα