3ο Συνέδριο Αλλεργιολογικών Τμημάτων Στρατιωτικών Νοσοκομείων

3ο Συνέδριο Αλλεργιολογικών Τμημάτων Στρατιωτικών Νοσοκομείων

Ημερομηνίες / Date
14/12/2018 - 16/12/2018

Τοποθεσία / Location
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Αθήνα,


“Αλλεργιολογία και άλλες Ειδικότητες”

3ο Συνέδριο Αλλεργιολογικών Τμημάτων Στρατιωτικών Νοσοκομείων
Loading Map....